Roboty inżynieryjno-instalacyjne:

 • projektowanie
 • odwodnienia budynków, terenu, gruntów rolnych – melioracja
 • odwodnianie terenu igłofiltrami
 • sieci i przyłącza (do budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, działek, obiektów przemysłowych i innych w/g zlecenia):
  • wodne-kanalizacyjne
  • gazowe
  • teletechniczne
  • energetyczne
 • zgrzewanie elektrooporowe oraz doczołowe rur PE.
 • przeciski pod ulicami i drogami maszyną HP 130 L
 • przewierty sterowane do 20 mb
 • odtwarzanie, utwardzanie, zagęszczanie nawierzchni terenu: dróg, placów, chodników
 • układanie bruku, polbruku, krawężników, obrzeży

Roboty ziemne

 • niwelacja terenu
 • wykopy różne w/g życzenia klienta
 • odśnieżanie chodników, dróg, placów, ręczne i mechaniczne
 • wywóz śniegu

Wynajem sprzętu budowlanego

 • minikoparek (gł. kopania: 2,4 m szer.; łyżek 30 cm, 60 cm oraz skarpówki)
 • koparko-ładowarek (gł. kopania: 5,9 m szer.; łyżek 40 cm, 80 cm, skarpówki, młoty do kucia)
 • koparki kołowej (ładowność: 16 ton; gł. kopania: 6,0 m szer.)

Wywóz nieczystości płynnych:

 • wywóz nieczystości płynnych z gmin BANIE i KOZIELICE